Wednesday, April 10, 2013

MENGUBAH DESTINI ANAK INDIA MALAYSIA (MDAIM)Dasar Kerajaan iaitu Program Mengubah Destini Anak India Malaysia telah dilancarkan di Politeknik Port Dickson bagi membantu anak-anak daripada kaum India yang berpendapatan kurang dari RM 3,000.00 dan tidak mempunyai syarat minimum bagi kemasukan ke Politeknik KPTM diberi peluang kedua mengubah nasib diri mereka. Tawaran ini khas ditujukan kepada anak-anak daripada masyarakat India yang tidak mencapai gred kemasukan biasa dan apa yang lebih penting adalah mereka ini golongan yang berpendapatan rendah yang perlu diberi bantuan. Dengan cara ini diharapkan mereka dapat mengubah diri dan nasib mereka di dalam menuju kearah peningkatan ekonomi keluarga dan Negara. Program ini adalah satu program Pra-Diploma yang memberi laluan khas kepada lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) daripada kaum India di Negara kita.


Ini adalah satu lagi usaha kerajaan membantu mereka yang tidak bernasib baik untuk mengubah nasib mereka selaras dengan system pengajian tinggi yang memastikan semua golongan berpeluang melanjutkan pelajaran ke IPTA. Melalui program Pra –Diploma ini juga, peratusan kemasukan pelajar India di Politeknik dapat ditingkatkan melebihi 10 peratus bagi setiap tahun. Berdasarkan daripada perangkaan yang dibuat didapati bahawa pada tahun 2012 sebanyak 3,910 daripada 110,513 permohonan kemasukan ke politeknik bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia adalah daripada kaum India. Bagi meningkatkan lagi populasi ini, kaum India seharusnya diberi akses untuk menerokai 60 program teknik dan vokasional yang ditawarkan di politeknik dan seterusnya dan seterusnya memberi peluang kepada mereka merebut peluang pekerjaan yang diwujudkan untuk meningkatkan taraf ekonomi diri dan keluarga.


Sehubungan dengan itu, Politeknik Muadzam Shah, Pahang dengan kerjasama Jabatan Pengajian Politeknik membuka peluang ini kepada pelajar-pelajar berbangsa India di seluruh Negara untuk mengambil peluang yang ada ini dengan memohon untuk melanjutkan pelajaran ke Politeknik di dalam membina masa depan yang cemerlang dan gemilang. Program selama 6 bulan ini terbahagi kepada kepada 2 iaitu Pra Sains dan Pra Perdagangan.

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM
Syarat Am
  • Warganegara Malaysia
  • Tidak melebihi 23 tahun ketika memohon
  • Sihat tubuh badan
  • Tidak mendapat mana-mana tawaran untuk pelanjutkan pengajian di mana-mana institusi pengajian tinggi awam lain


Syarat Akademik
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia dengan KEPUJIAN dalam 3 mata pelajaran serta memenuhi syarat minimum berikut :
  • Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu
  • Lulus Bahasa Inggeris
  • Lulus Matematik / Matematik Tambahan

Sila download borang permohonan di bawah ;

Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut :

UNIT HAL EHWAL PELAJAR
Politeknik Muadzam Shah
Lebuhraya Tun Abdul Razak
26700 Muadzam Shah
Pahang

TARIKH TUTUP PERMOHONAN PADA 20 APRIL 2013

0 comments:

Post a Comment