Tuesday, April 16, 2013

MENGUBAH DESTINI ANAK BANGSADASAR, PROSEDUR DAN KRETERIA PEMILIHAN MEKANISME MOD KEMASUKAN BAHARU BAGI BOTTOM 40% HOUSEHOLD

PEMILIHAN PELAJAR

Pemilihan pelajar adalah terdiri daripada mereka yang memiliki kelayakan akademik yang minimum, iaitu memenuhi Syarat Am Universiti dan Syarat Khas Program Pengajian yang ditetapkan serta melalui proses penetapan status yang mempunyai nilai kesahan dan integriti yang tinggi seperti berikut :

i)        Status Sosioeknomi calon dan ibubapa yang merangkumi pendapatan bulanan serta bilangan tanggungan keluarga, pekerjaan ibubapa atau penjaga, status ibu atau bapa tunggal dan status anak yatim ;

ii)        Status tempat tinggal dan sekolah yang merangkumi lokaliti tempat tinggal, status sekolah, jenis rumah yang diduduki,

iii)     Status kaum calon, ibu bapa atau penjaga yang merangkumi status kewarganegaraan serta status kaum calon, ibu bapa atau penjaga.

iv)       Status kesihatan atau kecacatan calon, ibu bapa atau penjaga yang merangkumi status OKU serta status kesihatan ibu bapa atau penjaga yang uzur atau berusia atau calon, ibu bapa atau penjaga yang mengidap penyakit kronik yang memerlukan rawatan susulan dan

v)       Status penerimaan bantuan atau kebajikan dari Kerajaan oleh ibu bapa atau calon yang merangkumi status pendaftaran atau status penerimaan bantuan bulanan, biasiswa, dermasiswa atau pinjaman oleh calon, ibu bapa atau penjaga.BILANGAN TEMPAT

Bilangan tempat yang disedikan kepada pelajar berkaitan tidak mengganggu unjuran dan kapasiti ambilan pelajar sedia ada di IPTA dan politeknik. Semua IPTA dan politeknik boleh menyediakan sekurang-kurangnya 100 tempat kepada pelajar berkaitan bagi semua peringkat pengajian yang ditawarkan. Bilangan tempat ini melibatkan 100 tempat bagi setiap IPTA dan 100 tempat bagi setiap politeknik. Anggaran pelajar yang terlibat adalah sejumlah 5,200 orang pelajar.

PEMBIAYAAN PENGAJIAN

Pelajar yang terpilih melanjutkan pengajian pada peringkat Diploma di Politeknik akan dibiayai oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional berdasarkan syarat dan prosedur sedia ada.IMPLIKASI KEWANGAN

Pelaksanaan mekanisme mod kemasukan baharu Bottom 40% household bagi pelajar pada peringkat diploma di politeknik tidak memberikan implikasi tambahan peruntukan kewangan kepada kerajaan kerana mengguna pakai peruntukan sedia ada oleh politeknik.

0 comments:

Post a Comment