Sunday, July 31, 2011

REKABENTUK GRAFIKProgram ini memberi pendedahan serta mengenalkan kepada pelajar mengenai merekacipta sesuatu rekabentuk menggunakan perisian / software grafik berbantukan komputer bagi menghasilkan rekabentuk grafik untuk pelbagai penerbitan. Selain daripada itu penekanan juga diberikan kepada aplikasi asas rekabentuk grafik dan multimedia berasaskan penggunaan teknologi, alat dan bahan melalui pengajaran komunikasi visual.

 TEMPOH PENGAJIAN

6 Semester

KANDUNGAN PROGRAM

SEMESTER 1

Kod
Program
Kredit
AA101 
Islamic Education 1*
2
AA102
Moral Education 1**
2
AE101
Communicative English 1
2
AR101
Co-Curriculum 1
1
BC101
Computer Application
1
VI101
Art History
2
VD101
Fundamental of Art & Design
3
VV101
Fundamental of Drawing
3
VG101
Photography 1
2
VG102
Prologue To Graphic Design
2


SEMESTER 2

Kod
Program
Kredit
AA201
*Islamic Education 2
2
AA202
**Moral Education 2
2
AR201
Co-Curriculum 2
1
VG201
Typography 1
2
VG202
Digital Imaging
2
VG203
Digital Illustration
2
VG204
Illustration
3
VG205
Desktop Publishing
3

***ELECTIVE
2

SEMESTER 3

Kod
Program
Kredit
AE301
Communicative English2
2
AA301
Islamic Civilisation
2
AS101
Soft Skills
2
AW101
Occupational Safety and Health 1
1
VG301
Typography 2
3
VG302
Interactive Media
2
VG303
Advertising 1
3
VG304
Corporate Identity Design
3

SEMESTER 4

Kod
Program
Kredit
AT401
INDUSTRIAL TRAINING
10

SEMESTER 5

Kod
Program
Kredit
AE501
Communicative English 3
2
AW201
Occupational Safety and Health 2
1
VV501
Event Management
3
VG501
Web Design
3
VG502
Packaging Design
3
VG503
Advertising 2
3
VG504
Motion Graphic
2

SEMESTER 6

Kod
Program
Kredit
PB201
Entrepreneurship
2
VG601
Photography 2
2
VG602
Graphic Design Project
4
VG603
Portfolio & Presentation Technique
2
VG604
Environmental Graphic
2

***ELECTIVE
2PROGRAM ELEKTIF

Kod
Program
Kredit
AA104
Mandarin
2
VI202
Model Making
2
VI205
Rendering Techniques
2
VF602
Textile Design
2
VF504
Embroidery
2
VG505
Visual Merchandising
2
VG506
Screen  Printing
2


PELUANG KERJAYA

Graduan program ini berpeluang menjawat jawatan sebagai Graphic Designer, New Media Designer, Web Designer dan lain-lain lagi di sektor awam dan swasta.

Saturday, July 30, 2011

AUTOMASIAutomasi bermaksud sistem pelaksanaan tugas serta alat automatik yang pada keseluruhannya membolehkan pelbagai aspek dan proses kerja dilakukan dengan sedikit sahaja atau tidak sama sekali memerlukan tenaga manusia. Program ini sebenarnya menggabungkan teknologi dalam bidang elektrikal dan elektronik, mekanikal dan pengaturcaraan komputer. Program ini bertujuan untuk melengkapkan pelajar dengan kefahaman teori dan kemahiran praktikal yang berkait rapat dengan industri automasi.

 TEMPOH PENGAJIAN

6 Semester

KANDUNGAN PROGRAM

SEMESTER 1

Kod
Program
Kredit
AA101 
Islamic Education 1*
2
AA102
Moral Education 1**
2
AE101
Communicative English 1
2
AR101
Co-Curriculum 1
1
BA101
Engineering Mathematics 1
2
BB101
Engineering Science
2
BC101
Computer Application
1
JJ101
Engineering Drawing
1
JJ103
Mechanical Workshop Practice 1
2
JJ104
Workshop Technology
2
JJ205
Engineering Mechanics
3

SEMESTER 2

Kod
Program
Kredit
AA201
Islamic Education 2*
2
AA202
Moral Education 2**
2
AR201
Co-Curriculum 2
1
AS101
Soft Skills
2
BA201
Engineering Mathematics 2
2
AW101
Occcupational Safety and Health 1
1
JJ102
Electrical Technology
2
JJ108
Engineering Laboratory 1
1
JJ206
Computer Aided Design 1
1
JJ207
Thermodynamics 1
2
JF201
Manufacturing System
2
JJ309
Fluid mechanics
2


SEMESTER 3

Kod
Program
Kredit
AA301
Islamic Civilzation
2
AE301
Communicative English 2
2
BA301
Engineering Mathematics 3
2
JJ306
Computer Aided Design 2
1
JJ308
Engineering Laboratory 2
1
JJ310
Strength of Materials
2
JJ512
Pneumatic & Hydraulics
3
JJ311
Mechanics of Machines
2
JM507
Programmable Logic Control (PLC)
3

SEMESTER 4

Kod
Program
Kredit
AT401
INDUSTRIAL TRAINING
10

SEMESTER 5

Kod
Program
Kredit
AE501
Communicative English 3
2
BA501
Engineering Mathematics4
2
JV501
Computer Integrated Manufacturing
2
JV502
Industrial Robotics
3
JV503
Application Automation System
2
JV504
Automation Design
2
JJ514
Project 1
1

***ELECTIVE
2
SEMESTER 6

Kod
Program
Kredit
BA601
Engineering Mathematics 5
2
PB201
Entrepreneurship
2
JJ614
Project 2
2
JM609
Power Transfer Mechanism
2
JM610
Motor Controller
3
JF510
Industrial Maintenance
2

***ELECTIVE
2
 
PROGRAM ELEKTIF

Kod
Program
Kredit
JF608
Quality Control
2
JF607
Manufacturing Control
2
JF611
Manufacturing Economy
2
BC301
Visual Programming
2

PELUANG KERJAYA

Graduan program ini berpeluang menjawat jawatan sebagai Automation Assistant, Technical Assistant, Engineer Assistant, Manufacturing Technician di sektor awam dan swasta.