Friday, November 11, 2011

TATACARA PEMBAYARAN YURAN PENGAJIAN / ASRAMA

Terlebih dahulu pihak kami mengucapkan tahniah kepada anda kerana telah ditawarkan untuk melanjutkan pelajaran di Politeknik Muadzam Shah, Pahang. Bermula pada SESI DISEMBER 2011, calon yang terpilih memasuki Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia hendaklah membayar YURAN PENGAJIAN/ ASRAMA di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB)

MAKLUMAT PENTING
1.  Semua pelajar Politeknik KPT (pelajar baru dan senior) diwajibkan membuat pembayaran yuran pengajian / yuran asrama di mana-mana cawangan Bank Islam (M) Berhad.
2.      Tarikh kuatkuasa : Sesi Disember 2011
3.      Yuran Pengajian wajib dibayar sebelum pengajian.


KAEDAH PEMBAYARAN

Bayaran boleh dibuat melalui saluran berikut:
a.       Perkhidmatan Kaunter BIMB
b.      Perkhidmatan Perbankan Internet (bankislam.biz)
c.       Mesin ATM BIMB

Berikut adalah no.akaun dan nama penerima bagi pungutan hasil terimaan Politeknik. 
No. Akaun : 16-018-01-001754-1
Nama penerima : POLITEKNIK KPT

segala surat menyurat akan diberi kepada alamat berikut :

Jabatan Pengajian Politeknik
Kementerian Pengajian Tinggi,
Bangunan Komersial PJH,
Tingkat 3, 4, 5,
Lot 4C11, No. 29, Persiaran Perdana,
Presint 4, 62570 Putrajaya.
Tel : 03-89919000
Fax : 03-899193001.      Calon boleh membuat bayaran di mana-mana kaunter cawangan BIMB dengan melengkapkan Borang Slip Pembayaran Bil seperti berikut:1.
Nama Pelajar
:  AISY QAYYUM BIN MUHD ZAKI
2.
No. KP
:  110510-16-0037
3.
Bayar Kepada
:  POLITEKNIK KPT
4.
Jenis Bayaran
:  YURAN PENGAJIAN/ YURAN ASRAMA/
   YURAN PENGAJIAN + ASRAMA
5.
Amaun
:  RM200/RM60/RM260(Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM1.00. Sila simpan salinan pendua Borang Slip Pembayaran Bil yang akan dikembalikan oleh pihak bank sebagai bukti pembayaran)

Pembayaran hendaklah diasingkan iaitu RM 200.00 (YURAN PENGAJIAN) untuk slip yang pertama dan RM 60.00 (ASRAMA) untuk slip yang kedua. Pelajar juga digalakkan menggunakan kaedah pembayaran ini disebabkan salinan slip boleh dijadikan bukti yang pelajar telah membuat pembayaran.


A.       PEMBAYARAN DI MESIN ATM BIMB
(Pembayar mempuyai akaun BIMB)

Pilihan menu:

1.      Lain-lain
2.      Pembayaran Bil/Yuran IPT
3.      Yuran IPT
4.      Masukan NO KAD PENGENALAN pelajar
5.      Pilih bil bayaran yuran
6.      Masukkan amaun pembayaran yang betul
7.      Transaksi selesai, ambil resit.

 (Setiap transaksi akan dikenakan caj perkhidmatan sebanyak RM0.50. Sila simpan resit anda sebagai bukti pembayaran)

B.        PEMBAYARAN MELALUI PERBANKAN INTERNET (bankislam.biz)
*       
1.         Calon perlu mempunyai akaun BIMB dan ID untuk mengakses perbankan internet Bank Islam. Sila layari www.bankislam.com.my

a)        Klik logo "Internet Banking Login" dan tekan butang "ok" pada "Security Alerts".
b)    Masukkan ID pengguna dan kata laluan untuk memasuki sistem Perbankan Internet Bank Islam.
c)    Pilih "Bill Presentment" pada menu "Bill Payment".
d)    Pilih “Politeknik KPT” pada senarai payee corporation.
e)    Masukkan “No Kad Pengenalan” pada ruang IC/Passport number dan klik "next".
f)     Klik ‘select’ pada bill reference untuk paparan maklumat pembayaran
g)    Maklumat bil yang hendak dibayar akan dipaparkan. Pilih "source account" yang hendak di debitkan dan masukkan jumlah amaun yang hendak dibayar dan klik "pay"
h)    Maklumat bayaran dipamirkan untuk tujuan varifikasi. Klik ‘confirm’ untuk pengesahan pembayaran.
i)     Cetak pengesahan pembayaran sebagai bukti pembayaran.

(Calon adalah dinasihatkan untuk membuat salinan makluman bayaran yang dilakukan sebagai rujukan. Caj perkhidmatan sebanyak RM0.50 akan didebitkan daripada akaun pembayar).

Untuk segala maklumat yang berkaitan, pelajar bolehlah melayari laman web :
http://www.unithep.blogspot.com atau hubungi terus ke

UNIT HAL EHWAL DAN PEMBANGUNAN PELAJAR
Politeknik Muadzam Shah
Pahang

0 comments:

Post a Comment