Monday, August 15, 2011

AKAUNTANSI


Program tiga tahun Diploma Akauntansi menyediakan latihan teori dan praktikal dalam bidang perakaunan bagi membolehkan pelajar memasuki komuniti perniagaan serta dapat berfungsi dengan cekap dan lancar menggunakan sistem manual dan komputer. Kursus ini mencakupi semua bidang perakaunan seperti kewangan, pengkosan, pengurusan, percukaian dan pengauditan. Selain bidang perakaunan, pelajar juga mempelajari bidang lain yang berkaitan dengan undang-undang syarikat, undang-undang perdagangan, pengurusan perniagaan dan ekonomi yang dibentuk untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran pengurusan bagi membolehkan mereka meningkat ke jawatan penyeliaan. Semua pelajar diwajibkan menjalani latihan industri selama 6 bulan di semester empat bagi memperolehi pengalaman kerja dalam persekitaran perniagaan dan perakaunan.

TEMPOH PENGAJIAN

6 Semester

KANDUNGAN PROGRAM

SEMESTER 1

Kod
Program
Kredit
AA101
Islamic Education 1*
2
AA102
Moral Education 1 **
2
AE101
Communicative English 1
2
AR101
Co-Curriculum 1
1
BC101
Computer Application
1
PB101
Statistics
3
PB102
Microeconomics
3
PA101
Fundamentals of Accounting
3

***ELECTIVE
2

SEMESTER 2

Kod
Program
Kredit
AA201
Islamic Education 2*
2
AA202
Moral Education 2**
2
AR201
Co-Curriculum 2
1
AW101
Occupational Safety & Health 1
 1
PB202
Macroeconomics
 3
PB203
Business Mathematics
 3
PB302
Commercial Law
 3
PA201
Financial Accounting 1
 3

***ELECTIVE
2

SEMESTER 3

Kod
Program
Kredit
AA102
Islamic Civilization
2
AE301
Communicative English 2
2
AS101
Soft Skills
2
PA301
Financial Accounting 2
3
PA302
Cost Accounting
3
PA303
Computerized Accounting System
3
PA304
Company Law
3

SEMESTER 4

Kod
Program
Kredit
AT401
INDUSTRIAL TRAINING
10


SEMESTER 5

Kod
Program
Kredit
AE501
Communicative English 3
2
PB201
Entrepreneurship
2
PA501
Financial Accounting 3
4
PA502
Malaysia Taxation 1
3
PA503
Fundamentals of Auditing
3
PA504
Management Accounting
3

SEMESTER 6

Kod
Program
Kredit
PA601
Financial Accounting 4
4
PA602
Malaysia Taxation 2
3
PA603
Auditing and Assurance
3
PB604
Business Finance
3
PB605
Business Research
3


PROGRAM ELEKTIF

Kod
Program
Kredit
AA103
Arabic Language 1
2
AA104
Mandarin Language 1
2
PA202
Principles of Marketing
3
PB204
Business Management
3
PP302
Human Resource Management
3
PP303
Business Ethics
3
PB504
Organizational Behaviour
3

Peluang Kerjaya

Graduan dari program ini berpeluang untuk membina kerjaya dalam sektor perniagaan, perakaunan mahupun komunikasi di sektor awam dan swasta. Graduan juga berpeluang menjawat jawatan Assistant Accountant, Assistant Auditor, Tax Technician, Assistant Financial Advisor, Academician, Entrepreneur, Securities Agent di sektor awam dan swasta.

0 comments:

Post a Comment